•  
  •  
  •  

 

 

 Групи през учебната 2020/2021 година

1.Група за допълнително обучение по БЕЛ - І клас, ръководител: Б.Йовов

2.Група за допълнително обучение по БЕЛ - ІІ-ІІІ клас, ръководител М.Станчева

3.Група за допълнително обучение по БЕЛ - ІV клас, ръководител Д.Дойчев

4.Група за допълнително обучение по БЕЛ - VІ клас, ръководител М.Димитрова

5.Група за допълнително обучение по математика- VІІ клас, ръководител М.Ахмедов

6.Група за допълнително обучение по руски език - VІ клас, ръководител Ил.Миланова

 

Календар

 

Контакти