•  
  •  
  •  

 

 

"Училище на морето" и "Училище сред природата"

 

В периода 27 август – 01 септември  2020 година в Основно училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци  се проведоха  две  дейности: „Училище на морето“ и „Училище сред природата“   по  проект „Поглед към бъдещето“, конкурсна процедура 33.18-2019, Договор № БС33.18-2-023/29.10.2019 г., сключен с Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

 Дейностите се проведоха с ученици, участници в четирите клуба по проекта: клуб „В пекарната на баба“ с ръководител г-жа Мустафова,  клуб „Приложно-декоративни изкуства“ с ръководител г-жа Станчева, клуб „С музика и танц в сърцето“ с ръководител г-жа Жекова и клуб „Спорт и здраве“ с ръководител г-н Ахмедов. В провеждането на дейностите участваха и родителите на включените ученици.

Основната цел на дейностите е развитие на творческите заложби на учениците чрез участие в извънкласни дейности проведени в изнесена среда и нетрадиционна обстановка. Възможност за ученици от уязвими групи, с нисък социален статус и ученици върнати в образователната система да отидат на море и на планина , да участват активно в дейностите.

„Училище на морето“ беше проведено в с. Равда, където учениците от клуб "Спорт и здраве"  организираха плажен волейбол и футбол, в който се включиха и  учениците от останалите клубове. Участниците в клуб "Приложно-декоративни изкуства"  събраха  миди и охлювчета, с които изработиха красиви рамки за снимки.
Малките кулинари от клуб "В пекарната на баба"  приготвиха сандвичи за всички ученици, а децата от клуб  "С музика и танц в сърцето"  организираха  веселие около басейна с много танци и песни.

Не по малко интересно и полезно беше „Училище сред природата“  проведено в с. Шипково. Клубовете "В пекарната на баба" и "Приложно-декоративни изкуства"  изработиха тестени изделия, сладкиши, предмети и апликации, с които  подредиха изложба. Учениците от клуб "Спорт и здраве"  провеждаха планираните си занятия и   турнири на открито. Участниците в клуб "С музика и танц в сърцето"  провеждаха своите планирани занятия в нетрадиционна обстановка, а вечер представяха наученото от тях на инпровизираната сцена , където всеки можеше да представи свой танц или песен.

Всичко това се случи благодарение на труда на учителите и на техните ученици, активната подкрепа и участие и на родителите, с което всъщност изпълнихме основната цел на проекта: обхващане, задържане и връщане в образователната система на учениците от етническите малцинства чрез провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности с иновативни съдържателни елементи, изнесени извън домашната среда.

Диана Стоянова

Ръководител на проект „Поглед към бъдещето“

        

Календар

 

Контакти