•  
  •  
  •  

 

 

Дейност на групите през учебната 2019-2020

Група за допълнително обучение  по български език и литература с ученици от 1 клас. Групата е създадена за компенсиране на пропуските при овладяването на българския език

              

Група за допълнително обучение  по български език и литература с ученици от 2 клас. Групата е създадена за компенсиране на пропуските при овладяването на българския език
   

 

   

Група за допълнително обучение  по български език и литература с ученици от 3 клас. Групата е създадена за компенсиране на пропуските при овладяването на българския език

        

Група за допълнително обучение  по български език и литература с ученици от 4 клас. Групата е създадена за компенсиране на пропуските при овладяването на българския език

 

      

Група за допълнително обучение  по български език и литература с ученици от 5 клас. Групата е създадена за компенсиране на пропуските при овладяването на българския език

   

Група за допълнително обучение  по математика с ученици от 3 клас. Групата е създадена за компенсиране на пропуските при овладяването на знанията по математика

    

Група за допълнително обучение  по математика с ученици от 6 клас. Групата е създадена за компенсиране на пропуските при овладяването на знанията по математика

    

 

Календар

 

Контакти