•  
  •  
  •  

 

 

Лектория  с родители на тема „Образованието на децата – грижа на всеки родител“

На 27 февруари 2020 година в Основно училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци  се проведе поредната дейност   по  проект „Поглед към бъдещето“, конкурсна процедура 33.18-2019, Договор № БС33.18-2-023/29.10.2019 г., сключен с Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Тя е заложена като Дейност 5 : лектория  с родители на тема „Образованието на децата – грижа на всеки родител“.

Основната цел на лекторията е: осъзнаване и осмисляне на нуждата от образование и ползата от него. Мотивиране на родителите да изпращат редовно децата си на училище, да проявяват интерес към постиженията и пропуските им, да следят поведението и успеха им. Осъзнатост за продължаване на образованието на децата им в по-горен етап.

 С родителите бяха разгледани ползите от образованието на техните деца под формата на лектория, дискусия и практическо решаване на казуси. Присъстваха и учители от училището, които споделиха своя опит от работата им с учениците и  участваха в дискусията по темата. На родителите бяха посочени примери на успели хора от техния етност, което да послужи като стимул да образоват децата си.

Искрено се надяваме с проведената лектория с родителите да постигнем поне малка промяна на стереотипите и осмисляне на нуждата от образование на децата им. Тази промяна очакваме да повиши отговорността на родителите към учебната дейност на децата им - редовно да посещават училище, да не отсъстват безпричинно, да се интересуват редовно от техните постижения и проблеми в училище. Да станат съпричастни към училищния живот и проявят желание децата им да продължат образованието си в гимназиален етап.

              

    

 

Календар

 

Контакти