•  
  •  
  •  

 

 

Групи 2019-2020

1. Група за допълнително обучение   по
Български език и литература  1 клас
Ръководител: Мария Станчева

2.Група за допълнително обучение   по
Български език и литература 2 клас
Ръководител: Деян Дойчев

3.Група за допълнително обучение по
Български език и литература 3 клас
Ръководител:  Илияна Жекова

4.Група за допълнително обучение по
Български език и литература 4 клас
Ръководител:  Бисер Йовов

5.Група за допълнително обучение по
Български език и литература 5 клас
Ръководител:  Мая Димитрова

6.Група за допълнително обучение по
Математика 3 клас
Ръководител:  Илияна Жекова

      

7.Група за допълнително обучение по
Математика 6 клас
Ръководител: Мехмед Ахмедов

 

Календар

 

Контакти