•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

Основно училище „Георги Бенковски” с.Беломорци, общ.Омуртаг, обл.Търговище е едно от малкото училища, което може да се похвали със своята дълга  130- годишна история.


Годините си отиват една след друга. Сменят се поколения, след поколения. Променят се възгледи и ценности. Но остава онзи вечен стремеж към наука и прогрес, към по-добро бъдеще на децата. Водени от тази идея нашите предци през далечната 1881 година отварят първото училище в село Беломорци, тогава село Мечикчилер. На 14 август 1934 година селото е преименувано с министерска заповед №2820. Името –Беломорци идва непринудено. Жителите на селото са преселници от  Беломорска Тракия, от село Янюрен.


С вроден стремеж за просвета, знания и култура, будните боломорчани от рано осъзнават нуждата от културни институти за духовен живот в селото и  още същата година след заселването построяват най-напред малка черква, а за училище ползват една стая от къщата на дядо Станко Стоев.


Една проява на истинско родолюбие и жажда за просвета и знания е постъпката на дядо Найден Гроздев, която е равна на истински подвиг. Той на гръб, пеша, за един ден отива и донася от гр.Шумен първата черна дъска за новооткритото училище.


В училището ни  са работили десетки  учители, приели благородната мисия да даряват знания. Имената за изминалите 130 години са твърде много за можем да ги изброим. Много педагози отдадоха голяма част от своя професионален път  на училището в село Беломорци. Едно име  винаги ще изниква в съзнанието ни когато говорим за училището в селото, това на Елена Рангелова Янчева. Тя е не само учителят, директорът, който отдаде  30 години от живота си за нашето училище, а и човекът, жената, която остави в сърцата на всички нас искрица от своя професионализъм и човешка доброта.


От основаването си до днес училището е изминало дълъг път, осеян с трудности и превъплъщения. През последните години училището ни върви по пътя на демократичните промени в страната ни. То живее с проблемите на нашето съвремие и се стреми да ги решава, да преодолява предизвикателствата, които застават пред него. То се обновява в тон с новото време, с новите технологии  и форми на работа,  дава на своите над 100  възпитаници  знания, умения за живота, утвърждава младите хора като личности. За обучението и възпитанието на нашите ученици се грижи колектив от 14 учители, много от които с дългогодишен стаж в нашето училище. Всички те продължават традициите и даряват със знания и любов своите възпитаници. 


На 21.04.2011 г. в ОУ „Г.Бенковски” с.Беломорци  се събраха много гости, бивши учители,  бивши възпитаници на училището от селата Беломорци, Тъпчилещово, Горна Хубавка за да отпразнуват 130-годишнината от създаването му.


В 9,30 часа започна срещата на поколенията в ОУ „Г.Бенковски”, където гостите бяха посрещнати от най-малките ученици на училището – първокласниците.  Присъстващите се запознаха  с миналото и настоящето на училището чрез кратка презентация. От името на учениците и учителите в ОУ „Г.Бенковски”  бяха прочетени завети към учениците и учителите, които ще бъдат в него през 2021 година.

 

От 10,30 часа празникът продължи с тържествен концерт в читалището на селото. Учениците се надпреварваха да покажат какво са научили и да поздравят гостите с много песни и танци. Поздравления бяха поднесени и от ученици от І НУ „Хр.Смирненски”, Прогимназия „Акад.Даки Йорданов” и Гимназия „Симеон Велчев” гр.Омуртаг. 


Във връзка с честването бяха изпратени покани  към училища , носещи името на Георги Бенковски за участие в конкурс  за рисунка и есе „Бенковски живее в сърцата ни”. Първо място се присъди на Петър Ивайлов Керенски ученик от 3 клас на   ОУ „Г.Бенковски” с.Хаджиево, общ.Пазарджик, а от по-големите ученици на Денислав Станчев, ученик от 9 клас на Спортно училище „Георги Бенковски” гр.Плевен.

 

Диана Стоянова
Директор на ОУ с.Беломорци

 

Календар

 

Контакти