•  
  •  
  •  

 

 

                              

                                                  

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

  1. Йордан Кирилов Ангелов  – родител / Красимир , ІІ клас/ , тел.0895840621 – председател
  2. Анета Юлиянова Петрова – родител / Снежа,  І клас /, тел: 0896287230 – секретар
  3. Борислав Малинов Ясенов - родител / Дамян, VІІ клас/ , тел:0897426791
  4. Стефан Иванов Стоянов – настойник / Дейвид, VІІ клас, Стивън, V клас/, тел.: 0889762889, е-mail: tanju.deyvid@ abv.bg
  5. Христо Ангелов Илиев  – кмет на с.Беломорци, представител на общината, тел: 0896229293, e-mail:hristo_67.bc@abv.bg

 

Резервни членове:

1. Денислав Георгиев Маринов  – родител / Сузи, ІІ клас/,  тел:0893755920

2.Живко Йосифов Стоянов   - родител  / Алисия, ІІІ клас/ , тел: 0887219416

3.Ана Асенова Иванова -  родител / Дамян, VІІ клас/, тел: 0897694827

4.Митко Димитров Ангелов – родител / Юлиян, VІІІ клас/ , тел:0894063503

Календар

 

Контакти